วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

ประว้ติ
นางสาวนิอายูนี  บีรู  เกิดวันที่  7  มิถุนายน  2533  มีพี่น้อง  4  คน
ประถมศึกษาจบจาก   โรงเรียนบ้านแกแม
มัธยมศึกษาจบจาก     โรงเรียนดารุสสาลาม
ปริญญาตรีกำลังศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช