วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่  14/5/55
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียน
-  ประชุมผู้อำนวยการและครูพี่เลี้ยงและคณะนักศึกษาฝึกสอน
-  แจกสมุดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

วันที่  15/5/55
-  เข้าเวรรอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  แนะนำตัวหน้าเสาธงให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งชนได้รู้จัก
-  ไปซักถามข้อมูลสถิติของเด็กนักเรียนตามห้อง  ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม

วันที่ 16/5/55
-  รอรับนักเรียนทางเข้าประตูโรงเรียน
-  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปแจกเสื้อพละให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่  3
-  สอนวิชาประวัติมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่  17/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  2

วันที่  18/5/55
-  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-  ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน
-  สอนวิชาสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
-  สอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3

ผลการปฏิบัติงาน
-  เข้าแถวนักเรียนมีความระเบียบเรียบร้อย
-  นักเรียนมีความตั้งใจเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
  -


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น