วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 4/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ม.  2   2 คาบ
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
 
วันที่ 5/6/55
  -  งานเวรประจำวันอังคารยืนต้อนรับเด็กนักเรียนมาโรงเรียนบ้านทุ่งชน
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมนักเรียน
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

วันที่ 6/6/55
  -  ไปประชุมเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีธรรมราช

วันที่ 7/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  คาบที่ 5
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน
 
วันที่  8/6/55
  -  ไปคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำและห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเรียน
  -  อาจารย์เอกมานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
  -  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  -  ซ้อมกีฬาให้เด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น