วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่  28/5/55
   -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
   -  ควบคุมเด็กในแถว
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ม.2
   -  สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ม.2
 ช่วงบ่าย
  -  สอนวิชาประวัติศาสตร์  ม.3
  -  ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนทุ่งชนเพิ่มเติม

วันที่ 29/5/55
 -  คอยต้อนรับเด็กหน้าทางเข้าประตูโรงเรียน
 -  ทำกิกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  เตรียมอุปกรณ์ที่จะไปจัดบอร์ดในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่  30/5/55
 -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
 -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
 -  สอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่  31/5/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
 -  ควบคุมเด็กในแถว
  - สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.3
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
 -  ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

วันที่ 1/6/55
  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  -  จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพิ่มเติม
  -  สอนสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมม. 3
  -  สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น